VANLIGA FRÅGOR

Välj problemområde i tabellen nedan. Om du inte hittar passande svar är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Bullernivåerna är högre än normalt

Möjlig orsak

Lösning

Slöa knivar.

Slipa om knivarna, förinställ dem korrekt och montera dem i granuleringskvarnen igen.

Felaktigt knivspel.

Kontrollera spelet mellan roterande och fasta knivar med ett bladmått. Om spelet är för stort, demontera knivarna, förinställ dem korrekt med den medföljande jiggen och montera dem igen.

För liten svängmassa för applikationen.

Ett extra svänghjul kan vara en bra lösning. Kontakta Rapid eller din lokala Rapid-representant för råd om lämpliga åtgärder.


Damm i granulatet

Möjlig orsak

Lösning

Knivarna är slöa.

Slipa om knivarna.

Knivspelet är för stort.

Kontrollera spelet med ett bladmått. Om spelet är för stort måste du demontera knivarna och förinställa dem korrekt med den förinställningsjigg som medföljer granuleringskvarnen.

Gallret är utslitet och har mer eller mindre ovala hål med slitna, rundade kanter.

Vänd på gallret om ena sidan fortfarande är felfri. Kontakta annars Rapid eller din lokala Rapid-representant för beställning av nytt galler.

Hålen i gallret är för små för applikationen.

Byt om möjligt till ett galler med större hål eller kontakta Rapid/din lokala Rapid-representant för beställning av galler med en hålstorlek som bättre passar din applikation.


Flyback från inmatningen

Möjlig orsak

Lösning

Klaffarna är slitna, skadade eller ofullständiga. Normalt finns det två eller till och med tre rader av klaffar för att förhindra flyback. De inre klaffarna är viktigast.

Kontrollera klaffarnas tillstånd och kontakta Rapid vid behov.


Granulatet innehåller trådar

Möjlig orsak

Lösning

Applikationen har bytts och granuleringskvarnen är inte konfigurerad för den nya/ändrade användningen.

Kontakta Rapid för en lösning.


Granuleringskvarnen eller eventuell tillvalsutrustning startar inte eller stannar plötsligt.

Möjlig orsak

Lösning

Nödstoppet är aktiverat.

Återställ nödstoppet/nödstoppen.

Granuleringskvarnen/tillvalsutrustningen är inte ansluten till elnätet.

Anslut granuleringskvarnen/tillvalsutrustningen till spänningsnätet.

Huvudströmbrytaren står i läget ”0”.

Ställ huvudströmbrytaren på läget ”1”.

Knappen ”Återställ säkerhetsrelä” är inte intryckt.

Tryck på knappen ”Återställ säkerhetsrelä”.

Gallret, gallerlådan, granulatlådan, inmatningen, kapslingen och/eller tillvalsutrustningen är inte ordentligt stängda, alternativt är deras säkerhetsbrytare/stjärnvred öppna.

Stäng granuleringskvarnen. Kontrollera att alla säkerhetsbrytare/stjärnvred är korrekt monterade.

Granuleringskvarnens överlastskydd har löst ut eftersom granuleringskvarnen har överbelastats.

Återställ överlastskyddet. Före omstart: Rengör granuleringskvarnen. Kontrollera drivremmarna, justera remspänningen eller byt drivremmarna vid behov. Kontrollera knivarnas skärpa och spel.

Bandtransportör (tillval): Bandtransportörens överlastskydd har löst ut eftersom bandet har fastnat eller granuleringskvarnen har överbelastats.

Återställ överlastskyddet. Före omstart: Rengör granuleringskvarnen. Kontrollera drivremmarna, justera remspänningen eller byt drivremmarna vid behov. Kontrollera knivarnas skärpa och spel.

Fläkt (tillval): Fläktens överlastskydd har löst ut eftersom fläkten har överbelastats.

Återställ överlastskyddet. Före omstart: Rengör granuleringskvarnen. Kontrollera drivremmarna, justera remspänningen eller byt drivremmarna vid behov. Kontrollera knivarnas skärpa och spel.

En nivåvakt (tillval) har stängt av granuleringskvarnen/tillvalsutrustningen.

Kontrollera nivåvakten. Kontrollera att den kan rotera fritt och anslut den till spänningsnätet.

Strömreläet har stängt av granuleringskvarnen/tillvalsutrustningen.

Kontrollera att granuleringskvarnens kvarnhus inte har blockerats av plastmaterial och att granulatlådan inte är full med granulat.


Granuleringskvarnen har låg kapacitet

Möjlig orsak

Lösning

Knivarna är slöa.

Slipa om knivarna.

Knivspelet är för stort.

Kontrollera spelet med ett bladmått. Om spelet är för stort måste du demontera knivarna och förinställa dem korrekt med den förinställningsjigg som medföljer granuleringskvarnen.

Gallret är utslitet och har mer eller mindre ovala hål med slitna, rundade kanter.

Vänd på gallret om ena sidan fortfarande är felfri. Kontakta annars Rapid eller din lokala Rapid-representant för beställning av nytt galler.

Hålen i gallret är för små för applikationen.

Kontakta Rapid/din lokala Rapid-representant för beställning av galler med en hålstorlek som bättre passar din applikation.

Fläkthjulet är utslitet och matar inte ut granulatet på ett effektivt sätt.

Kontakta Rapid eller din lokala Rapid-representant för beställning av nytt fläkthjul.

Granuleringskvarnen och/eller utmatningsfläkten roterar baklänges.

Kontrollera granuleringskvarnens/fläktens rotationsriktning. Låt en elinstallatör kasta om två faser vid behov.

Drivremmarna är slaka eller slitna/skadade.

Kontrollera remspänningen och justera vid behov. Om drivremmarna är slitna/skadade, kontakta Rapid eller din lokala Rapid-representant för beställning av nya drivremmar.

Filtren är igensatta och begränsar luftflödet genom granuleringskvarnen.

Rengör filtren.

Utmatningsrören har modifierats, vilket skapar större motstånd för fläkten (dvs. fler böjar, särskilt 90°-böjar/högre transporthöjd. Böjar ska sitta minst en meter från fläkten).

Justera rören så att optimalt luftflöde uppnås.


Inmatningen/kvarnhusdörren är svår eller omöjlig att stänga

Möjlig orsak

Lösning

Det finns granulatrester på kontaktytorna på grund av bristfällig rengöring.

Öppna granuleringskvarnen igen och kontrollera avseende granulatrester.


Kniv lös/har lossnat

Möjlig orsak

Lösning

Bultarna är av bristfällig kvalitet.

Bultarna måste ha hållfasthetsklassen 12.9. Rapid levererar bultar av hög kvalitet som garanterat har hållfasthetsklass 12.9. Vi rekommenderar starkt att bultarna byts minst varannan gång knivarna byts, eftersom bultar efter hand utmattas och därigenom förlorar den fastspänningsförmåga de hade i nytt tillstånd.

Bultarna har inte dragits till korrekt åtdragningsmoment med momentnyckel.

En momentnyckel krävs vid åtdragning av bultarna. Annars är det inte möjligt att uppnå föreskrivna åtdragningsmoment.

Momentnyckeln visar för höga eller för låga värden på grund av felaktig kalibrering med följden att bultarna dragits åt för hårt eller för löst.

Kalibrera momentnyckeln och dra åt bultarna.

De specialbrickor som Rapid rekommenderar har inte använts.

För knivar som hålls på plats med en bricka istället för en stödlinjal är det viktigt att de specialbrickor som Rapid rekommenderar används. Standardbrickor är inte tillräckligt hållfasta för de uppkomna krafterna och kan heller inte fördela belastningen på bulten.


Knivarna har kortare livslängd än normalt

Möjlig orsak

Lösning

Knivarna har fel vinklar på grund av felaktig omslipning.

Slipa om knivarna med de vinklar som beskrivs i bruksanvisningen.

Man har försökt slipa kassettknivarna för Rapid 150-serien eller Rapid 200-serien med staggad rotor.

Kassettknivar kan inte slipas om. Kontakta Rapid eller din lokala Rapid-representant för beställning av en ny uppsättning knivar.


Läckande granulat

Möjlig orsak

Lösning

Granulatlådan i granuleringskvarnen har inte stängts ordentligt eller rörkopplingen är inte korrekt monterad.

Rengör granulatlådan noggrant innan den skjuts på plats och anslut snabbkopplingarna mellan granulatlådan och utmatningsröret.


Onormalt hög energiförbrukning

Möjlig orsak

Lösning

Slöa knivar

Slipa om knivarna, förinställ dem korrekt och montera dem i granuleringskvarnen igen.

Felaktigt knivspel.

Kontrollera spelet med ett bladmått. Om spelet är för stort måste du demontera knivarna och förinställa dem korrekt med den förinställningsjigg som medföljer granuleringskvarnen.

För liten svängmassa för applikationen

Ett extra svänghjul kan vara en bra lösning. Kontakta Rapid eller din lokala Rapid-representant för råd om lämpliga åtgärder.


Rotorn fortsätter rotera när inmatningen öppnas

Möjlig orsak

Lösning

Drivremmarna är utslitna eller felaktigt spända.

Skyddsutrustningen fungerar inte.

Kontrollera skyddsutrustningen.

Kontrollera drivremmen/drivremmarna. Justera remspänningen/byt drivremmen/drivremmarna vid behov.


Vibrationer

Möjlig orsak

Lösning

Knivarna är obalanserade i rotorn, möjligen på grund av felaktig omslipning.

Slipa om på rätt sätt så att alla knivar har samma dimension. Börja med att slipa om den mest slitna kniven och slipa sedan övriga knivar till samma bredd.

Spelet mellan knivarna är inte enhetligt på grund av felaktig förinställning av knivarna.

Förinställ knivarna korrekt.

På granuleringskvarnar med friktionskopplingar kan friktionsskivorna på rotorns remskiva eller rotorn vara utslitna.

Kontrollera friktionskopplingen och skivorna enligt bruksanvisningen. Kontakta Rapid eller din lokala Rapid-representant vid behov.