Get more

med rapid originalreservdelar

Rapid originalreservdelar är utvecklade för maximal prestanda. De genomgår grundliga tester för att säkerställa att material och tillverkningsprocesser håller högsta möjliga standard. Välj reservdelskategori och läs mer.

Fördelar med att använda Rapid originalreservdelar:

  • Lägre underhållskostnader och minimala stilleståndstider
  • Granulat av hög kvalitet ger stabila produktionsprocesser
  • Mindre mängd damm och småpartiklar i granulatet och produktionsmiljön
  • Lägre energiförbrukning och mindre buller
  • Rapid originalreservdelar är en viktig faktor för att Rapids femåriga utökade garanti ska gälla