Säkerheten först

En granuleringskvarn måste, precis som alla andra tunga maskiner, hanteras enligt säkerhetsanvisningarna. Konstruktionen ska dessutom vara försedd med ett antal säkerhetsfunktioner som regleras i lag. För att garantera säkerheten ska du alltid kontrollera att dina granuleringskvarnar överensstämmer med lagstiftningen i ditt land.

Med Rapid har du alltid garanterat högsta tänkbara säkerhet. Alla granuleringskvarnar från Rapid är säkra att använda och försedda med funktioner som rotorlås och säkerhets-PLC som garanterar en säkerhetsnivå som ligger långt över de grundläggande kraven.

Alla granuleringskvarnar från Rapid överensstämmer med viktiga, internationella bestämmelser (se nedan) som exempelvis maskindirektivet. Samtliga har CE-märkning och andra typer av godkännanden.

  • Maskindirektivet, 2006/42/EG
  • Lågspänningsdirektivet, 2014/35/EU
  • EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet), 2014/30/EU
  • SS-EN ISO 12100:2010, Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering
  • SS-EN ISO 13857:2008, Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden
  • SS-EN 60204-1, Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning
  • SS-EN 12012-1:2007 + A1:2008, Plast- och gummimaskiner – Nedmalningsmaskiner – Del 1: Säkerhetskrav för granuleringskvarnar

Kort sagt, med en Rapid granuleringskvarn sover du gott om natten!


Behöver du reservdelar?

Beställ dina Rapid originaldelar online för utleverans samma dag från vårt lager.